1.Tarihi

[Sayfa Başı]

1946-1949 yıllarında Ankara'da baş gösteren konut sıkıntısı üzerine, Ankara'nın 9. Belediye Başkanı olan Doktor Ragıp TÜZÜN 'ün girişimleri ile Yenimahalle kurulmuştur. Yenimahalle teşebbüsü 5218 sayılı kanuna dayanır. Bu kanundaki 1.madde Ankara Belediyesi'ne;

"Mülkiyetinde bulunan veya bu kanun uyarınca mülkiyetine dahil edilecek arsa ve araziler, Belediye meclisi kararı ile belirlenecektir. Mesken (ev) yapmak isteyenlere 2490 sayılı kanun hükümlerine tabi olmadan (artırma, eksiltme ve ihale kanunun) tahsis edilecek ve binalar yapıldıktan sonrada temlik etme yetkisini verir"

Kanunun 8.maddesi hangi arsaların Belediyeye verileceğini şu şekilde belirtir. "Hazineye ait araziler bedelsiz, hazinenin kendine ait veya katma bütçeli dairelerle (Vakıflar hariç) özel idareye ait arazi ve arsalar vergi kıymetleri üzerinden ve bedelleri faizsiz olarak 10 yılda eşit taksitlerle ödenmek şartıyla Ankara Belediyesine devir ve tescil olunur'der.

5218 Sayılı Kanunun Hükümlerinden Faydalanmak İçin;
1-En az ı yıl Belediye sınırları içinde ikamet etmiş olmak
2-Kendisinin, eşinin veya reşit olmayan çocuklarının Ankara'da evi veya ev yapmaya müsait arsası olmamalı
3-Herhangi bir evde en az yarı hissesi veya başkaca bir iradı, geliri olmamalıdır.

Yenimahalle'de Verilen İlk Tapu (1950)
Yenimahalle'de Verilen İlk Tapu (1950)

İlgili kanun gereği; Bu arsalara sahip olanların borçlarını 10 yılda faizsiz olarak taksitlerle ödeyecek olmasıdır, (Bu on yıllık taksit kolaylığı ile ev sahibi olmak isteyenlerin çoğunun yararlanamamış oldukları saptanmış, nedeni ise verilen arsaların temlik yolu ile değil, tahsis yolu ile verilmesinden kaynaklanmıştır.)

Emlak Kredi Bankası'nın ev yapacaklara vereceği ipotek karşılığı krediden yararlanmak isteyenlerin bankaya evlerin tapularını vermesi şartı ile bazı ev sahipleri inşaatlarına tapu alabilmek için Belediyeye olan borçlarını ödeyerek tapularını alır ve bankadan ipotek karşılığı kredi kullanmışlardır.

Yenimahalle Ankara'nın kuzey batısında, Ulus Meydanı'ndan 5-6 Km. uzaktadır. Ulustan gelen yol 4 kilometreye kadar İstanbul Karayolu ile birleşirve oradan da sağa dönülen yol birkaç yüz metre sonra Yenimahalle'de yapılan ilk evlerin arasından doğru yukarılara kadar gider.

Yenimahalle oluşturulurken evlerin yapılması gereken arsa sahası 1.060.419 m2 olarak saptanmıştır. Bu arsaların 460.419 m2'si 10 kuruş bedelle 46.041 Türk Lirası hazineden Alınmış ve bu arada Başbakanlık Memurları Kooperatifi'nden 156.000 m2 ile özel şahıslardan da 450.000 m2 arsa alınmıştır. Tüm masraflar dahil olmak üzere bu ra lar için ı 18.052 Türk Lirası ödenmiştir.

1950 Yılında Yapılan Evlerin İlk projesi
1950 Yılında Yapılan Evlerin İlk projesi

Bazı yolların yapımı, su borularının döşenmesi, imar planlarının hazırlanması ile binaların şekillerinin belirlenmesi için harcanan paralarla beraber 1949 yılı sonuna kadar bu alana harcanan para 755.195. Türk Lirası olmuştur.

Belediye bu arsalar üzerinde ev yapmak isteyenlere arsaların metrekaresini bir liradan başlayan taksitlerle uzun vadeli olarak satmıştır. Bu arada Yenimahalle oluşumu için açılan proje yarışmasında birinci gelen olmadığı için ikinci gelen proje imar müdürlüğü yetkililerince onaylanmış ve tatbik edilmeye başlanmıştır.

Bu projeye göre; 1.060.419 m2 arsa parselasyona ayrılmış ve neticede 2915 adet parsel elde olunmuş bunlardan; 2900 adet parsel ev yeri, 13 parsel umumi hizmet binası yeri (20 adet resmi bina) yapımı için 2 parselde ( 41 adet dükkan yapımı)için ayrılmıştır.

Parsel genelde ı 75 ve 300 M2 olarak tespit edilmiştir.
228 adet 5 odalı
521 adet 4 odalı
1670 adet 3 odalı
481 adet 2 odalı
Toplam : 2900 adet konut

TCDD Çiftlik İstasyonu - 1910 Akköprü - 1895
TCDD Çiftlik İstasyonu - 1910 Akköprü - 1895

Ankara Belediyesi 5218 sayılı kanundaki şartlara ilave olarak Belediye Meclisi'nin aldığı kararla tercihlere göre değerlendirme yapmış. Bu değerlendirme ise;
1-Evli veya dul olup çocuğu olanlar
2-Evli olanlar
3-Ankara'da uzun süredir ikamet edenler
4-İş yeri devamlı Ankara'da olanlar
5-Maddi durumları bu kanundan faydalanmaya uygun olanlar.

Belirlenen bu koşullar ilan ile Ankara'da yaşayanlara duyurulmuştur. Verilen ilanlar neticesinde 5756 kişi başvurmuş ve bu başvuranlardan bir kısmı istenen şartlara uygun olmadığı için elenmiştir ve 2896 kişinin başvurusu kabul görmüş. Bu kişiler içinden 2085 kişi müracaat ederek anlaşma yapmıştır, diğerleri verilen zaman içinde anlaşmayı yapmadıkları için haklarını kaybetmiştir. Satışı yapılmayan yerler için daha sonra tekrar kura çekilmiş ve kalan arsaların tahsisi tamamlanmıştır.

1949 yılında 32 arsa sahibi inşaata başlamış, 18 kişi yıl sonu itibariyle inşaatı bitirmiş Yenimahalle'nin oluşumunun ilk öncüleri bunlar olmuşlardır. 1951 yılı inşaat mevsimi sonunda inşaatı biten bina sayısının 2000 'e yaklaştığı tespit edilmiştir.

5218 sayılı kanuna göre inşaatların bitirilmesi için konan süre bazı meşru sebeplerden dolayı bitmemiş, verilen müddet Belediye Encümeni kararı ile 1952 yılı inşaat mevsimi sonuna kadar uzatılmıştır. Yenimahalle'nin oluşumunda 2900 arsa üzerine ev inşaa edilmiş ve hesaplanan 3000 hane yerine 4500-5000 hane yapılmış olması ile nüfusun 15-20 bin olacağı tahmin edilmiştir.

Buna neden ise; arsa sahiplerinin kendi mali imkanlarıyla inşaatlarını bitirmeye çalışma şartının zorunlu olmasıdır. Emlak Kredi Bankası %5 faizle verdiği kredinin miktarı ise 5000-9000 TL olması ve bu kredinin de vadesinin en fazla ıo yıl olarak belirlenmesi neticesinde bazı vatandaşların özel bankalardan %8 faizli kısa vadeli kredi çekerek inşaatlarını tamamlamak istemeleri bazı vatandaşların ise Emekli Sandığı'nın (Memur olanlar) 3 maaş tutarında iki yıl vadeli %5 faizli krediyi kullanarak evlerini yapmalarına neden olmuştur.

Evlerin maliyeti 3 adalılarda 10.000 TL, 5 adalı evler ise 25.000 TL ye kadar çıkmış. Yenimahalle'ye yerleşenleri n çoğunluğunu memur, hizmeti i ve orta halli küçük esnaf teşkil etmiştir. Emlak ve Kredi Bankasının verdiği krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar eş dosttan kısa vadeli borç alarak belediyeden arsalarının tapularını almış, bazıları ise aldıkları kredilerin taksitlerini ödeyebilmek için evlerinin alt katlarını ve orta katını oturulacak hale getirip kiraya vermiş ve taksitleri ödeme yoluna gitmişlerdir. Yenimahalle oluşmaya başlayınca buralara ilk önce "Ucuz Arsa Evleri" denilmiştir. Daha sonra mahalle büyüyünce bu tabirin burada oturanlarca hoş karşılanmaması nedeniyle ismi Yenimahalle olarak değiştirilmiştir.

Yenimahalle Cumhuriyet tarihinde mesken siyasetinin ve imar mevzuatının bir laboratuarı olmuştur. Ülkenin hiçbir yerinde bir kilometre karelik alan içine 1000 adet bina yapılmamıştır. Bu kadar kısıtlı bir saha üzerine 3-5 sene gibi kısa bir zaman zarfında 3 bine yakın (Bu alan içinde Başbakanlık memurları kooparatifide kendi arsaları üzerine ayrıca inşaat yaptırmaya başlamışlar) bina yapılmak suretiyle nüfus 15-20 bine ulaştığı görülmüştür. 5218 sayılı kanunun hükümlerinden yararlanarak meydana çıkan Yenimahalle teşebbüsü Ankara'nın imar bakımından olduğu kadar ülkenin imar ve mesken gibi büyük sorununun çözülmesi açısından büyük önem arz eder. Yenimahalle teşebbüsünün önemini vurgularken; Ankara'da Yenişehir ve diğer iskana açık alanlarda boş arsalar dururken tamamen Ham bir arazi üzerine yeni bir mahallenin oluşturulmasına teşebbüs etmek Ankara 'yı daha bir dağınık hale getirme gibi bir düşünce oluşmuş ise de Yenimahalle projesinin oluşumunda tespit edilen 3 özelliği ile,
1-ucuz arsa
2-İnşaat zorunluluğu
3-Ucuz kredi politikası olması bu düşünceyi yok etmiştir.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa böyle bir proje Yenimahalle'de gerçekleşmiş ve bir daha da ülkede Yenimahalle gibi 3-5 yıl zarfında 1 Milyon 60 Bin m2 alan içinde 15-20 bin nüfuslu 4500-5000 hanelik bir oluşum yapılamamıştır.

Yenimahalle ilçesinin Kuruluşu;

[Sayfa Başı]

Resmi Gazete'nin 295 no'lu yeniden kaza kurulması hakkındaki kanuna göre yayınlanan 27.06.1957 gün ve 7033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 01.09.1957 tarihinden itibaren Yenimahalle ilçe yapılır. Yenimahalle ilçe olması ile o zaman nahiye olan Kazan-Yenikent - Sincan ve Etimesgut Nahiyeleri ile birlikte Yenimahalle İlçesine bağlanmıştır.

Daha sonra;

30.11.1983 tarihinde Sincan, daha sonra Kazan, Yenikent ve Etimesgut Yenimahalle'den ayrılmış ve bugünkü coğrafi ve mülki konumuna gelmişlerdir.

Halen Yenimahalle'nin Ulus istikametinden girişine rastlayan Akköprü, Selçuklular tarafından yaptırılmıştır. 1222 yılında 1. Alaaddin Keykubat tarafından Ankara Valisi Kızılbey zamanında yapılmıştır.

Batı Anadolu'yu Ankara'ya bağlayan yolun üzerinde yapılmıştır. O zamanlar Ankaralılar askere ve hacca gidenleri bu köprünün başında ağıtlar yakarak uğurlarmış. Köprü kesme bazalt taşından yapılmış, 7 adet sivri kemerle meydana gelmiş batı yönünde biri silinmiş iki yazıt mevcuttur.

Yenimahalle'de yapılan ilk camii 1954-1955 yıllarında 5'inci durakta yapılan Çavuşoğlu Camii'dir. Akın Caddesi'ndeki benzin istasyonunun yeri, bayramlarda çadır tiyatrolarının kurulduğu panayır alanı olmuştur. Ayrıca Yenimahalle 5.duraktaki parkın içine bayramlarda lunapark ve muhtelif günlerde pazar yeri kurulduğu ve buradaki tarihi çınar ağaçlarının da 1957 yılında dikildiği, parka dönüşmesi ise 1963 yılında Belediye Başkanı A.Halil Sezai Erkut tarafından gerçekleştirilmiştir.

Atatürk tarafından kurulan Atatürk Orman Çiftliği civarlarında yapılan kazılarda çok sayıda tarihi eser bulunmuştur. Bu eserlerin çoğu Arkeoloji Müzesindedir.

1957 yılında ilçemize bağlı olan Alpagut, Zir (Yenikent), Akçaviran ve Ilyakut (IIyagut) köylerinde yapılan kazılarda Bizanslılara ve daha sonra Anadolu Selçuklular ile Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ve belge bulunmuştur.

1950 Yılından sonra Yapılan Okullar

[Sayfa Başı]

Kubilay İlköğretim Okulu

28.09.1958 yılında şimdiki Tepealtı Mahallesi Sapanca Sokakta eğitime açılmıştır. İlk adı Oğretmen Kubilay İlkokulu'dur.

Halide Edip Adıvar Lisesi

1952-53 yılında 5.durak Şansal Pastanesi karşısındaki binanın alt katında eğitime başlamış, orta 1 şube 22 derslikle, daha sonra şimdiki yerine baraka tipli tek katlı 1 müdürle 2 oda, 2 orta 1.sınıf şubesi ve toplam 122 öğrenci ile 1952 yılında eğitime başlamış, ilk önce ismi Yenimahalle Orta Okulu olan bu okulumuz, 1973 yılında Halide Edip Adıvar Kız Lisesi olmuştur.

Fatih İlkokulu

1952 yılında, 5.durak Çarşı Caddesi Çınar Ekmek Fabrikası üst katında 3 odalı binada eğitime başlanmış ve 1953 yılında 8 derslikle eğitime başlamış, daha sonra şimdiki yerine taşınmıştır.

Yunus Emre İlköğretim Okulu

Okulumuz 1958-1959 ders yılı başında ilk olarak çift öğretimle öğrenime başlamıştır. İlk açıldığı tarihten Vilayet Encümeninin isimlendirme kararına kçıdar 5. Okul olarak isimlendirilmiştir. Encümen kararınca Yunus Emre İlkokulu adını almıştır.

Öğrenime ilk olarak 26.09.1958 Pazartesi günü başlamıştır. Birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar öğrencilerini, üçlü öğrenim yapan Barbaros İlkokulu'ndan devren almıştır.

Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu

Okul, İvedik Caddesi 1. Durak civarında inşa edilmiş olup 19 Ekim 1957 tarihinde yedi derslik ile hizmete girmiştir. İlk öğrencilerinin büyük bir bölümü Barbaros İlkokulu'nda ögrenim gören öğrencilerin öğretmenleriyle bu okula aktarılması sonucu oluşturulmuştur.

Barbaros İlköğretim Okulu

Bugün "Kaptan'ı Derya, Büyük Barbaros'un adını taşıyan okulumuz 15.09.1950 tarihinde Fevkiye Tarnur Hanımın idaresinde S.durakta Çınar Fırını olan binanın üst katında beş öğretmen ve bir başöğretmen ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Süratle gelişen Yenimahalle etkisini okulumuzda da göstermiş, 1951-1952 öğretim yılında 389'a ulaşan öğrenci mevcudu ve 11 öğretmen ile aynı binada zor şartlar altında çalışmalarına devam etmiştir.

Mustafa Kemal Lisesi

1958 yılında ilk olarak 27 Aralık Lisesi olarak eğitime başlamış, 1963 yılında ismi Mustafa Kemal Lisesi olarak değişmiştir.

Ergazi İlköğretim Okulu

Okulun kuruluş emrini Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği ve 1933'te açılışını bizzat yaptığı Ergazi İlkokulunun hikayesi 1920'lere; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk yıllara dek uzanır.

2.İlçemizin Sınırları

[Sayfa Başı]

Yenimahalle başkent Ankara'nın büyük merkez ilçesinden biridir ve belediye olmasına rağmen toprakları Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları içinde yer almaktadır.

Yenimahalle ilçesi Ankara kent ölçeğinde imar planları açısından önemli ve ilginç bir örnektir. Toplu konuttan küçük sanayiye, mezarlıktan ihtisas hastanelerine, mesleki okullardan Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden Hacettepe, Ankara, Gazi ve Fatih üniversitelerinin bazı bölümlerine kadar çok sayıda kamu ve özel kurumlar yer alır. 1950'1i yıllarda oluşturulmuş eski konut dokusundan geniş alanları kaplayan yeni devasa konut birimleri ile birlikte Ortadoğunun en büyük sanayi alanı olan Ostim sanayi bölgesi, Gimat ve Ankara Gıda Sanayi gibi büyük iş merkezlerinin bulunduğu, toplumsal ekonomik düzeyierin (TED) farklılıklar gösterdiği Demetevler bölgesi ve yine aynı şekilde toplumsal ekonomik düzeyierin yüksek olduğu Çayyolu gibi yaşam standardı yüksek konut alanları olan metropol ilçe olarak Yenimahalle, farklı kültürlerin, farklı yaşayışların yer aldığı bir kent mozayiğidir.

Yenimahalle sınırlarına komşu olan ilçeler;

Kuzeyinde: Kazan
Batıda: Sincan, Etimesgut
Güneyinde: Polatlı, Gölbaşı
Güneydoğuda: Çankaya
Doğuda: Altındağ Bulunmaktadır.

İlçemizin denizden ortalama yüksekliği 830 metre olup engebeli bir arazi üzerine kurulmuştur.Ortalama Yüzölçümü 274 km2 'dir.

İlçeden Geçen Dere ve Çaylar

İlçemiz sınırları içine komşu ilçelerden gelen Çubuk Çayı,Hatip Çayı,İnce Su Deresi Akköprü semtinde birleşerek Atatürk Orman Çiftliği, Güvercinlik ve Etimesgut'tan geçip Osmaniye Köyü yakınında Mürtet Ovası'ndan gelen ' Ova Çayı ' ile birleşerek " Ankara Çayı" adını alır. Ankara Çayı, Polatlı sınırı içinden geçer Sakarya nehrinin büyük kollarından birini teşkil eder.

Kuzeyinde :Ova Çayı'nın vadilerle yarıp Yenimahalle ile Keçiören'i birbirinden ayıran Karyağdı Dağları
Güneyinde :Polatlı, Haymana Ovası'na kadar uzanan geniş bir alan
Batısında :Ayaş dağları
Doğusunda :Mi re Dağları yer almaktadır.
İlçemiz yaklaşık olarak 42 bin hektardır.

3.Coğrafya

[Sayfa Başı]

Yenimahalle, şehir merkezi haricinde engebeli bir arazide kurulmuştur. Denizden yüksekliği 830 metredir. İlçenin yüzölçümü 274 km²'dir.

Komşu illerden gelen Çubuk Çayı, Hatip Çayı ve İncesu Deresi, ilçenin Akköprü Mevkiinde birleştikten sonra Çiftlik, Güvercinlik ve Etimesgut'tan geçerek Sincan Osmaniye Köyü yakınında Akıncı Ovasından gelen Ova Çayı ile birleşerek Ankara Çayı'nı adını alır ve Sakarya Irmağının büyük bir kolu olarak Polatlı sınırlarına kadar girer.

4.Nüfus

[Sayfa Başı]
Yıllara göre ilçe nüfus verileri
Yıllar Merkez Köyler Toplam
2018 663.580 663.580
2017 659.603 659.603
2016 644.543 644.543
2015 632.286 632.286
2014 608.217 608.217
2013 591.462 591.462
2012 687.042 687.042
2011 668.592 668.592
2009 625.826 625.826
2007 614.778 614.778
2000 534.109 19.235 553.344
1997 487.019 12.408 499.427
1990 343.951 7.485 351.436
1985 360.573
1980 270.016
1975 198.643
1970 133.347
1965 86.222
1960 67.636

5.Belediye Başkanları

[Sayfa Başı]
Seçim Yılı Resim Bilgileri Kazanan Parti Seçmen Sayısı Katılım Oy Dağılımı (İlk Beş)
31.03.2019 Fethi YAŞAR Fethi YAŞAR
Doğum Yeri: Sandıklı
Doğum Tarihi: 1949
Eğitim: Lise
Mesleği: İş Adamı
CHP 480.320 %86.91
Parti Oy %
CHP 238.187 58.35
AKPARTİ 164.156 40.21
SAADET 4.422 1.08
DP 784 0.19
BTP 667 0.16
30.03.2014 Fethi YAŞAR Fethi YAŞAR
Doğum Yeri: Sandıklı
Doğum Tarihi: 1949
Eğitim: Lise
Mesleği: İş Adamı
CHP 435.579 %91.51
Parti Oy %
CHP 196.308 50.8
AKPARTİ 146.410 37.9
MHP 30.656 7.9
BBP 4.754 1.2
HDP 3.772 1.0
29.03.2009 Fethi YAŞAR Fethi YAŞAR
Doğum Yeri: Sandıklı
Doğum Tarihi: 1949
Eğitim: Lise
Mesleği: İş Adamı
CHP 453.069 %84.92
Parti Oy %
CHP 150.571 40.35
AKPARTİ 134.435 36.03
MHP 76.586 20.53
SP 3.641 0.98
DTP 2.476 0.66
28.03.2004 Ahmet DUYAR Ahmet DUYAR
Doğum Yeri: Zonguldak/Ereğli
Doğum Tarihi: 1957
Eğitim: Üniversite
Mesleği: İş Adamı
AK PARTİ 389.621 %74.54
Parti Oy %
AKPARTİ 139.440 49.87
CHP 98.333 35.17
MHP 13.987 5.00
DYP 7.315 2.61
GP 7.045 2.52
18.04.1999 Tuncay ALEMDAROĞLU Tuncay ALEMDAROĞLU
Doğum Yeri: Boğazlıyan
Doğum Tarihi: 1948
Eğitim: Yüksek Okul
Mesleği: Avukat
CHP 328.049 %87.76
Parti Oy %
CHP 76.103 27.93
FP 62.158 27.81
MHP 54.486 19.99
DSP 39.103 14.35
ANAP 21.432 7.86
27.03.1994 Abdurrahman OĞULTÜRK Abdurrahman OĞULTÜRK
Doğum Yeri: Çamlıdere
Doğum Tarihi: 1940
Eğitim: Yüksek Okul
Mesleği:
SHP 261.893 %91.29
Parti Oy %
SHP 57.546 25.47
RP 51.626 22.85
ANAP 45.717 20.24
DYP 23.380 10.35
DSP 21.035 9.31
26.03.1989 Abdurrahman OĞULTÜRK Abdurrahman OĞULTÜRK
Doğum Yeri: Çamlıdere
Doğum Tarihi: 1940
Eğitim: Yüksek Okul
Mesleği:
SHP 205.097 %82.61
Parti Oy %
SHP 65.426 40.46
DYP 37.943 23.46
ANAP 31.718 19.61
RP 11.110 6.87
DSP 8.818 5.45
25.03.1984 Mustafa VURAN Mustafa VURAN
Doğum Yeri: Ankara
Doğum Tarihi: 1947
Eğitim: Hukuk Fakültesi
Mesleği: Avukat
ANAP 270.016 %84.21
Parti Oy %
ANAP 62.739 55.86
DYP 6.44 5.74
HP 5.472 4.87
MDP 2.977 2.65
RP 3.459 3.08

6.İdari Durum

[Sayfa Başı]

Yenimahalle, Ankara'nın 16 merkez ilçesinden biri olup, 1957 yılında kurulmuştur. İlçede 64 mahalle bulunmaktadır. Köylerin yarısı arazi ve yerleşim durumu itibariyle ova üzerindedir. Diğer yarısı engebeli arazi üzerine kurulmuştur.

İlçenin yerleşim durumu planlı ve düzenlidir. Demetevler ve gecekondu bölgelerinin altyapı durumu normal düzeye ulaşmıştır ancak bazı imar ve altyapı işlemleri devam etmektedir.

7.Sosyal Durum

[Sayfa Başı]

İlçenin Ümitköy / Çayyolu / Konutkent bölgesinde daha çok üst gelir grubu aileler, Batıkent, Demetevler ve Yenimahalle Merkez bölgesinde orta-üst gelir grubu aileler, Şentepe, Karşıyaka ve Yahyalar bölgelerinde ise genel olarak orta gelir grubuna mensup aileler yaşamaktadır.

Günümüzde ilçe merkezi topoğrafik yapısı nedeniyle Ragıp Tüzün ve İvedik caddeleri boyunca ekonomik faaliyetlerin oluşmasına izin vermektedir. Kamu kurumlarının da bu iki cadde boyunca yapılmış olması ilçe merkezinde kendine özgü bir ekonomik yapının oluşmasına neden olmuştur.

Yenimahalle'de Yaşamış Ünlü İsimlerden Bazıları

 • Fethi YAŞAR - Yenimahalle Belediye Başkanı
 • İbrahim ŞAHİN - TRT Genel Müdürü
 • Sinan AYGÜN - Siyasetçi ve Eski ATO Başkanı
 • Zafer ERGİN - Tiyatrocu
 • İnanç AYAS - Prof. Dr.
 • Çetin ŞAHiNER - Milli Atlet
 • Levent KIRCA - Tiyatrocu
 • Can ÜLTANIR - Prof. Dr.
 • Nurettin ÇAMLIDAG - Halk Müziği Sanatçısı
 • Osman ÖZDENKÇİ - Halk Müziği Sanatçısı
 • Hikmet ÇETİN - Eski Bakan
 • Ahmet Tuna KOZAN - Milli Futbolcu
 • Ayhan BOZKURT - İş Adamı
 • Dr. Kamuran KIRATLI - Eski Radyo Spikeri
 • Neşet ERTAŞ - Halk Müziği Sanatçısı
 • Ayhan ERKAN - Milli Futbolcu
 • Tuncay ALEMDAROGLU -Yenimahalle Eski Bei.Bşk.
 • Cengiz TUNCER - Eski Ulaştırma Bakanlığı
 • Nihat ÖZBİRGÜL - Fifa Hakemi
 • Kaya AKARSU.- Devlet Tiyatrosu Sanatçısı
 • Gürdal ALATTINOGLU - Prof. Dr.
 • Lütfi RENDA - İş Adamı
 • Sevim ŞENGÜL - Türk Sanat Müziği Sanatçısı
 • Tınaz TIRPAN - Eski Milli Takım Teknik Direktörü
 • Feridun ÇAMLIBEL - Müzisyen
 • Halim KUTUKÇU - Futbolcu
 • Ender YURDAKUL - Prof. Dr.
 • Aydın ONUR - Milli Atlet
 • Birkan ERDAL- Milletvekili
 • Nejat UYGUR - Tiyatrocu
 • Aynur GÜRKAN - Türk Halk Müziği Sanatçısı
 • Faruk ÖZTÜRK - Milli FUtbolcu
 • Gülgün FEYMAN - Spiker
 • Cenk EREN - Sanatçı
 • Bultan DÖLEK- Futbolcu
 • Savaş MALOGLU - Futbolcu
 • Çelik TAŞER- Prof. Dr.
 • Ergün BERKSOY - İş Adamı
 • Onursal URAZ - Milli Futbolcu
 • Yıldız AYHAN - Halk Müziği Sanatçısı
 • Alper ALEMDAROGLU - Em. Tb. G. Prof. Dr.
 • A. Gazi AYHAN - Halk Müziği Sanatçısı
 • İlhan FEYMAN - Müzisyen
 • Alper FEYMAN - Müzisyen
 • Aliye AKKILIÇ- Halk Müziği Sanatçısı
 • Nezahat BAYRAM - Halk Müziği Sanatçısı
 • Necla EROL - Halk Müziği Sanatçısı
 • Ülkü BEŞGÜL - Halk Müziği Sanatçısı
 • Neşe CAN - Sanat Müziği Sanatçısı
 • Mustafa GECEYATMAZ - Halk Müziği Sanatçısı
 • Yılmaz YÜKSEL - Udi Bestekar
 • Erdinç BÜYÜKAKALIN - Merkez Valisi
 • Sinan BENGİER - Tiyatrocu
 • Adnan TUĞ - Prof. Dr.
 • Atilla TÖRÜNER - Prof. Dr.
 • Musa YAMANTÜRK - İş Adamı
 • Kıvanç AYAS - Prof. Dr.
 • Aydın ÖZLER - Milli Futbolcu
 • Oktay KURAL - Prof. Dr.
 • Beyazıt ÖZTÜRK (Beyaz) - Şovmen
 • Şahap SAYIN - Beden Terbiyesi Eski Eski Gen. Müd.
 • Nihat ŞENOL- Manş'ı Geçen Milli Yüzücü
 • Nevzat KARATAŞ - Eski Ankaragücü Başkanı
 • Hasan RÜZGAR- Eski Boks Fed. Bşk.
 • Cemile KUTGÜN - Spiker
 • Atilla İÇLİ - Halk Müziği Sanatçısı
 • Emre TANER - Emekli Mit Müsteşarı
 • Bülent SELÇUK - Milli Voleybolcu
 • Rıza ORHAN - Milli Voleybolcu ve Hakem
 • Tuncer ORHAN - Milli Voleybolcu ve Hakem
 • Kamuran AKAY - Eski Vali
 • Ali Şen OZAN - Türk Sanat Müziği Sanatçısı
 • Ziya TAŞKENT - Türk Sanat Müziği Sanatçısı
 • Hasan ŞENGEL- Gençlerbirliği Eski Başkanı
 • Atilla ÖZMEN - İş Adamı
 • Orhan FEYMAN - Opera Sanatçısı
 • Elif GÜVENDİK - Sunucu ve Yazar
 • Çelik ERiŞÇi - Ses Sanatçısı

8.Ekonomik Durum

[Sayfa Başı]

İlçenin şehir kesiminde oturanların çoğunluğu memur ve işçilerdir. Son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren ilçe sınırları içerisinde ticaret ile uğraşanlar çoğalmıştır.

İlçe topraklarının tarıma elverişli olması nedeniyle, mahalleye dönüşen köylerde halk tarım ile uğraşmaktadır.

Son yıllarda Ankara İli'nin yeni yerleşim alanı olarak ön sıralara geçen ilçedeki, özellikle E-5 Devlet Karayolu çevresinde yerleşim alanları ve sanayi ağırlık kazanmaktadır. Batıkent yerleşim alanı, Aselsan ile tüzel ve özel kişilere ait fabrikaları ve özellikle Macun Mahallesi sınırları içerisinde kurulan Sanayi ve Ticaret Merkezi (OSTİM) ile ATB İş Merkezi, İvedik Organize Sanayi Bölgesi, Öz Ankara Toptancılar Sitesi, Yıldız Sanayi Sitesi, Erciyes İşyerleri, Başkent Otosanayi ve GİMAT bulunmaktadır.

Birçok büyük alışveriş merkezi ilçede yer almaktadır. Ankamall, Arcadium Alışveriş Merkezi, Acity Alışveriş Merkezi, Nata Alışveriş Merkezi, Gordion Alışveriş Merkezi, Karşıyaka İş Merkezi ilçede yer almaktadır.

İlçenin 42.600 hektar arazisi olup, bunun 14.488 hektarında tarım yapılmaktadır. Esas tarım çeşidi tarla ziraati olup, sırasıyla buğday, arpa, mercimek, patates, ayçiçeği ile unu yurtçapında duyulan kavun ekilmektedir. Yine sulu arazide sebze ziraatı yapılır. Özellikle son yıllarda tuzlanmaya karşı ciddi önlemler alınmaktadır.

Ankara'nın en büyük mezarlığı olan, Karşıyaka Mezarlığı da buradadır.

9.İlçede Binası Bulunan Önemli Kamu Kurumları

[Sayfa Başı]
 • Ankara Polis Koleji
 • MİT Müsteşarlığı
 • Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Mernis
 • Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Gen. Müd.
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı
 • Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
 • Tarım İşletmeleri Gn. Müdürlüğü
 • Toprak Mahsulleri Ofisi Gn. Müdürlüğü.
 • Türk Patent Enstitüsü
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi

10.Tarihi ve Turistlik Yerler

[Sayfa Başı]

Akköprü

İlçenin tarihini vurgulayan eserler arasında Bizans döneminde yaptırılmış, Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat döneminde onarılmış Bağdat Ticari Yolu ile Ankara Çayı üzerinde bulunan Akköprü, Yenimahalle'nin Varlık Mahallesinin İstanbul Devlet Asfaltının kenarında olup, 4 büyük, 3 küçük olmak üzere 7 kemerden oluşmuştur ve tarihi özelliğini korumaktadır.

Mimari özellikleri

Köprü kesme bazalt taşından inşa edilmiştir. Toplam 7 adet sivri kemeri bulunmaktadır. Kemerler büyük oranda kesme Ankara taşından yapılmıştır.[5] Arada bazı yabancı taşlar ve civardaki antık eser malzemelerden de yararlanılmıştır.[7] Kemerlerden dördü büyük, üçü ise küçük kemer tipindedir. Metalik korkuluklar sonradan eklenmiştir. Batı yönünde biri silik olmak üzere iki yazıt yer almaktadır.

Akköprü

Atatürk Orman Çiftliği

Atatürk tarafından parası bizzat ödenmek kaydı ile 5 Mayıs 1925 tarihinde kurulan Atatürk Orman Çiftliği ilçe sınırları içerisinde olup, halka dinlenme ve örnek çalışmaları ile hizmetini sürdürmektedir.

Ankara Hayvanat Bahçesi

Ankara Hayvanat bahçesi, Atatürk Orman Çiftliği içerisindedir. Atatürk'ün direktifi ile 29 Ekim 1940 yılında hizmete açılmıştır. Kuruluş amacı, halka yerli ve yabancı hayvan çeşitlerini tanıtmak ve özelliklerini öğretmek, hayvan ve doğa sevgisini aşılamaktır. Bugün 178 çeşit hayvan barındırmaktadır. Yılda ortalama 1 milyon insan tarafından ziyaret edilmektedir. Pakizenin akibeti nedir?

75. Yıl Ankara Hipodromu

1988 yılında yapılan ve hizmete giren 75. Yıl Ankara Hipodromu, 1.383.282 m² alan üzerine kurulmuş olup, tribün binası, zemin ve 4 kattan oluşmaktadır. Tribün binasında 8 adet yürüyen merdiven, 6 adet asansör, numaralı localar, seyir terasları, Cumhurbaşkanı ve kordiplomatik locası vardır. 6.400'ü ayakta, 2.300'ü oturan olmak üzere 8.700 seyirci kapasitelidir.

11.Muhtarlar

[Sayfa Başı]
Yüksel ŞEN
Anadolu Mahallesi
Tel: 0 533 604 36 59
497.SOKAK NO:49 NİLÜFER PARKI İÇİ
Mevlüt CENGİZ
Aşağı Yahyalar Mahallesi
Tel:345 17 95 - 0542 621 78 17
İVEDİK CAD.NO:287
Cem GÜRKAN
Ata Mahallesi
0505 776 6503
Ata Mahallesi 3751 Sokak
Ahmet YILMAZ
Avcılar Mahallesi
Tel:346 64 85 - 0541 840 31 11
KARAHÖYÜK CAD. NO:48/A
Sevim ÖZDEMİR
Barış Mahallesi
Tel: 0(312)334 03 03 - 0507 241 32 55
BARIŞ 2 PARK İÇİ (ASKİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YANI)
Kaya ŞAHİN
Barıştepe Mahallesi
Tel:0(312)331 75 00 - 537 374 55 69
EROL KAYA CADDESİ NO:21
Ali FİDAN
Batı Sitesi Mahallesi
Tel: 0(312) 255 82 50 - 0532 437 1469
1800 CD 2346 SK. 06 YOLİŞ SİTESİ YANI
Hatice İZMİRLİ
Beştepe Mahallesi
Tel: 0(312) 223 28 36 - 0507 766 98 40
BEŞTEPE MH.MERTEBE SOKAK 2 NOLU BİNA YANI
Bekir AVCI
Burç Mahallesi
Tel:0 (312) 331 10 61 - 0506 972 36 86
SEVAL CAD. NO:261
Sezai ÇUVALOĞLU
Çamlıca Mahallesi
Tel:0 (312) 397 23 19 - 0542 616 44 01
133. CADDE NO:15
Yalçın NAZLI
Çarşı Mahallesi
Tel: 0(312) 315 29 23 - 0532 620 56 50
DAMLADOL SOK. NO:76
Nabi TEKİN
Çiğdemtepe Mahallesi
Tel:0 (312) 330 00 41 - 0543 545 5591
SELİM CAD. NO:251
Önder ÖZÇELİK
Demetevler Mahallesi
Tel:0 (312) 336 93 36 - 0532 100 98 50
401.CADDE NO:34/A
İsmail TUTAL
Demetgül Mahallesi
Tel: 0 (312) 346 30 30 - 0533 663 76 88
408 . CADDE NO:47
Ebru MERT
Demetlale Mahallesi
0 ( 312) 346 52 82 - CEP: 0 507 718 74 48
407. CADDE NO:57
Melek Nihan YANIK
Emniyet Mahallesi
Tel: 0 541 401 77 74
ALEMDAR CADDESİ NO:2/1
Emine YILDIZ
Ergazi Mahallesi
Tel:252 25 25 - 0541 399 23 36
1828. SOKAK İLE 1830 SOKAK KÖŞESİ
Mevlüt ŞİMŞEK
Ergenekon Mahallesi
Tel: 0(312) 343 86 39 - 0544 394 86 74
SUADİYE CAD. NO:6/B
Mehmet BAL
Esentepe Mahallesi
Tel:0(312) 344 98 80 - 0533 390 26 70
RAGIP TÜZÜN CAD. 373. ? 375 SOK.ARASI
Hülya İNCE
Gayret Mahallesi
Tel: 0538 487 09 06
YENİMAHALLE BELEDİYE ARKASI AŞIK ÇELEBİ SOK. EMRE PARKI İÇİ NO:1
Hasan Hüseyin ASLAN
Gazi Mahallesi
Tel: 0(312) 215 64 51 - 0542 314 1928
ŞENOL CADDESİ NO:25/F (SAĞLIK OCAĞI YANI)
Aydın TEMELTAŞ
Güventepe Mahallesi
Tel: 0 (312) 315 61 39 - 0532 717 64 33
KARABALI CADDESİ 1 NOLU PARK İÇİ
Ali KALENDER
Güzelyaka Mahallesi
Tel:332 35 65 - 0532 235 59 41
ŞEHİT SAVAŞ ÖKSÜZ CD. MURAT ÇOBANOĞLU PARK İÇİ
Yaşar KALKAN
Işınlar mahallesi
Tel:344 35 95 - 0535 280 45 95
TUFAN SOKAK 1.PARK İÇİ
Fecire YAZAN
İlkyerleşim Mahallesi
Tel: 0(312) 354 55 13 - 0545 384 79 60
1902. SOKAK NO:26
Zübeyde DÖNMEZ
İnönü Mahallesi
Tel: 0(312) 250 33 82 - 0535 822 03 36
1777. CD. İLE 1772 SK. KÖŞESİ
Ercan ALTINOK
İvedik Mahallesi
Tel: 0(312) 346 83 65 - 0544 931 09 67
KÜMEEVLERİ NO:101
Harun GÜMÜŞSOY
Kaletepe Mahallesi
Tel: 0(312) 346 49 86 - 0532 561 18 06
855 SK. MUHTARLIK BİNASI
Hikmet ÖZTÜRK
Karacakaya Mahallesi
Tel: 0(312) 399 90 03 - 0537 224 76 15
Karacakaya Mahallesi Muhtarlığı/Yenimahalle
Elif AYYILDIZ
Kardelen Mahallesi
Tel: 0(312) 256 04 47 - 0535 835 9318
2026.CADDE ÇAĞDAŞ MARKET KARŞISI
Meltem YÜRÜDÜ
Karşıyaka Mahallesi
Tel: 0544 455 3976
520. SOKAK NO:12
Evrim BOLAT
Kayalar Mahallesi
Tel:0312 335 35 56 - 0532 657 12 31
801 SK. NO:73
Şükran AYAZ
Kent-Koop Mahallesi
Tel: 0(312) 252 24 22 - 0535 779 02 30
ŞEHİT HÜSEYİN BAHADIR SOKAK DOSTLUK ÇARŞISI YANI
Servet DURUSOY
Kuzey Yıldızı Mahallesi
Tel: 0536 310 76 65
KIRANDAĞI CAD. 4139 SOK. NO:2 (ŞEYH ŞAMİL CAMİ YANI)
Sema SEVİL
M.Akif Ersoy Mahallesi
Tel:0538 261 29 42
284. SK. URANKENT
Yıldırım Beyazıt YAMAN
Macun Mahallesi
Tel: 0 (312) 354 43 63 - cep: 0 542 348 10 22
204.CAD. NO :246
İlhan ALGAN
Memlik Mahallesi
Tel: 0(312) 396 90 65 - 0532 523 27 41
Memlik Mahallesi KÜME EVLERİ MUHTARLIK BİNASI
Murat GEL
Ostim Mahallesi
Tel: 0(312) 336 94 11 - 0532 347 78 81
SERHAT:1304. SK, OSTİM :1308 SOKAK NO:5
Hayrullah GÜRBÜZ
Özevler Mahallesi
Tel: 0(312) 336 94 11 - 0542 722 81 04
940. SOK NO:15
Ali Osman ÖZCAN
Pamuklar Mahallesi
Tel: 0(312) 331 25 12 - 0535 666 20 61
SİVAS CADDESİ NO:34
Feriha DAL
Ragıp Tüzün Mahallesi
Tel: 0(312) 315 07 48 - 0505 552 07 94
CENGİZ SK. LÜTFİ ONAY PARK İÇİ
Bahadır KOÇ
Serhat Mahallesi
0505 858 86 56
1304 SOK. NO:2 (MUHSİN YAZICIOĞLU PARK İÇİ)
Ahmet Sinan KAHYA
Susuz Mahallesi
Tel: 0(312) 247 41 00 - 0542 385 57 35
ALTI TURNA CADDESİ 3752 SK. BÜFE YANI
Ziya ELÜSTÜ
Tepealtı Mahallesi
Tel: 0(312) 315 01 96 - 0544 575 25 45
SEVGİ SOKAK NO:53
Suna SEZER
Turgut Özal Mahallesi
Tel: 0(312) 566 09 37 - 0506 384 15 78
2164 CADDESİ NO:7/A
Cennet MUMCU
Uğur Mumcu Mahallesi
Tel: 0(312) 250 06 12 - 0536 957 50 47
1617 CADDE ANDAÇ ÇARŞISI YANI NO:8/A
Şükrü DAMANCIOĞLU
Varlık Mahallesi
Tel: 0 (312) 341 67 67 - 0535 346 60 19
YAYIN SOKAK PARK İÇİ NO:26
İsmail Hakkı TOZKOPARAN
Yakacık Mahallesi
Tel: 0(312) 396 71 81 - 0537 540 72 74
3590.SOK.NO:1 YAKACIK MAH.
Fatma BAL
Yenibatı Mahallesi
Tel: 0(312) 255 2551 - 0532 738 72 94
ŞEHİT MEHMET KOLCU SK. İSTİKLAL İ.ÖĞRETİM OKULU YANI NO:7/A
Ebru OKTAY
Yeniçağ Mahallesi
Tel: 0 (312) 343 69 43 - 0554 860 30 31
RAGIP TÜZÜN CADDESİ AŞKIN SOK. NO:6/A
İmran ÖZDEMİR
Yeşilevler Mahallesi
Tel: 0(312) 332 13 00 - 0532 747 38 47
913. CADDE NO:3/B
Ayşe KIYAK
YirmibeşMart Mahallesi
Tel: 0(312) 387 11 00 - 0535 977 87 82
MAHMUDİYE CD. NO8/1
Cüneyt MEŞE
Yukarı Yahyalar Mahallesi
Tel: 0 (312) 332 10 90 - 0542 205 92 06
İVEDİK CADDESİ NO:283
Hülya Tülay BİLİR
Yunus Emre Mahallesi
Tel: 0312 327 12 00 - 0533 669 6979
ÇATALKAYA CAD NO:3
Ahmet ŞİMŞEK
Yuva Mahallesi
Tel: 0 (312) 399 62 72 - 0532 745 18 31
Yuva Mahallesi Muhtarlık Binası